OM BANAN!

Här nedan kan du hitta 2018 års bansträckning och samma gäller för 2019!

REGLER!

1. Tävlingsbanan är snitslad och deltagarna måste följa den snitslade banan

2. Vid varje hinder finns hindervärd som deltagare måste lyda vid anmodan

3. Deltagare deltar i MVLT Extreme Run på egen risk

4. Deltagare är skyldig att visa medtävlande, funktionär samt tävlingsledning hänsyn samt skyldighet att hjälpa skadad medtävlande efter bästa förmåga och påkalla hjälp från tävlingsledningen

5. Nedskräpning är förbjuden, skräp får kastas i anslutning till vätskedepåer.

6. Privat langning får förekomma i mån av plats. Funktionär äger rätten att flytta på privat langningsstation. Kom ihåg att städa stationen.

7. Deltagare som bryter har skyldighet att meddela funktionär omedelbart

8. Deltagare som betalat anmälningsavgift godkänner automatiskt tävlingsreglerna

9. Tävlingsledning äger rätt att diskvalificera deltagare som bryter mot tävlingsreglerna

10. Tävlingsledning äger rätt att komplettera tävlingsregler fram till tävlingsdagen

11. Vid inställd tävling återfås tävlingsavgiften men ej utlägg för resa, boende, kost o.d

12. Tävlingsledning äger rätt att ställa in tävling vid för lågt anmälningsantal

13. Deltagare får ej ta hjälp utifrån undantaget privat vätskelangning

14. Hjälpmedel får ej förekomma t.ex MTB, rollerblades etc. endast löpning tillåten.

15. Deltagare godkänner med anmälningsavgift att bilder kan komma att publiceras på hemsidan

STARTGRUPPER!

PM!

RESULTAT!

SPONSORER!

Stöd våra sponsorer, de stödjer oss